Archiwum

Dostawa urządzeń grzewczych

Treść ogłoszenia
Specyfikacja         Załącznik nr 5 
Informacja o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dittricha 3 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Wyniki przetargu


Wykonanie wg odrębnych zadań:

- dokumentacji projektowej na remont dachu budynku przy ul. 1-go  Maja 59
- dokumentacji projektowej na ocieplenie ścian budynku przy Wittenberga 4
- inwentaryzacji powierzchni budynku Kościelna 4

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Wyniki przetargu


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Waryńskiego 50 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Wyniki przetargu


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Mireckiego 60 bl. 7 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Wyniki przetargu


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ossowskiego 25 bl 4 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Wyniki przetargu


Remont dachu budynku przy ul. Kanałowa 3 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Wyniki przetargu

Remont dachu budynku położonego w Żyrardowie przy ulicy 1-go Maja 25

SIWZ

OGŁOSZENIE

PRZEDMIAR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UNIEWAŻNIENIE


Utrzymanie czystości na dworcu PKP Żyrardów i przyległym terenie

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ulicy Kilińskiego 48 wŻyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dostawa wdrożenie i obsługa serwisowa zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby PGM

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ 1

Wyjaśnienie do SIWZ 2

Wyjaśnienie do SIWZ 3

Wyjaśnienie do SIWZ 4

Wyjaśnienie do SIWZ 5

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont dachu budynku położonego w Żyrardowie przy ulicy 1-go Maja 25 II postępowanie

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dozór dwóch budynków użyteczności publicznej według odrębnych zadań dla budynku Armii Krajowej 5 i Limanowskiego 44

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


robty ogólnobudowlane w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych, własności zleconej oraz w lokala....

OGLOSZENIE

SIWZ

STWIOR

PRZEDMIAR

WYKAZ BUDYNKóW

ZAWIADOMIENIEO WYBORZE OFERTYWykonanie robót w branży ślusarskiej w zasobach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR

WYKAZ BUDYNKóW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej bud Wspólnot Mieszkaniowych

OGLOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR

WYKAZ BUDYNKóW

STWIOR

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie robót w branży stolarskiej w zasobach zarządzanych przez PGM

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

Rysunki

Wykaz budynków

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont dachu wymiana obróbek i orynnowania - budynek mieszkalny przy ulicy Mireckiego 54 b. 1

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Wyjaśnienie do treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE

SIWZ

STWIOR

PRZEDMIAR ROBóT

WYKAZ BUDYNKOW


Wyk robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej bud Wspólnot Mieszkaniowych

OGŁOSZENIE

SIWZ

STWIOR

PRZEDMIAR

WYKAZ BUDYNKóW

ZAWIADIMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych, własności zleconej

OGLOSZENIE

SIWZ

WYKAZ BUDYNKóW

PRZEDMIAR

STWIOR

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


„Usługi kominiarskie w ramach konserwacji budynków”

OGŁOSZENIE

SIWZ

WYKAZ BUDYNKóW

PRZEGLĄDY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Remont dachu budynku przy ulicy Kościuszki 31, wpisanego do rejestru zabytków

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

Unieważnienie postępowania


Wykonania dokumentacji projektowej na wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania w 7 budynkach wg odrębnych zadań

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadimienie o wyniku postępowania


Wykonanie projektu ocieplenia szczytów budynku w Żyrardowie przy ul. Rodzinnej 5

Ogłoszenia

SIWZ

Informacja o wyborze oferty

 


Wykonanie dok. projektowej na wew. instalację c. o. wg odrębnych zadań, w 6 budynkach mieszkalnych.

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja o wyborze oferty


PT na wymianę instal.elektrycznej Kościuszki 36w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


Dok.Projektowa na c.o.w budynku Sławińskiego 4 i Limanowskiego 29 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku przy ulicy Słonecznej 2 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 16-go Stycznia 8 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Wyniki przetargu

Dostawa Sprzętu Komputerowego

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Wyniki przetargu

Ochrona dworca PKP w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja - SIWZ
Wyniki przetargu


Malowanie 3 klatek schodowych w budynku przy ul. Rodzinnej 5

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Wyniki przetargu


Na usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Wyniki przetargu


Utrzymania czystości na dworcu PKP Żyrardów i przyległego terenu

Treść ogłoszenia
Specyfikacja - SIWZ
Wyniki przetargu


Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wittenberga 6 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja   Wyjaśnienie do SIWZ
Informacja o wyborze oferty


Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty     Protest    Rozstrzygnięcie protestu


Remont attyk w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. 1 go Maja 54

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Wynik przetargu


Roboty w branży ślusarskiej w zasobach zarządzanych przez PGM Spółka z o.o.

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Wynik przetargu


Roboty w branży stolarskiej w zasobach zarządzanych przez PGM Żyrardów Spółka z o.o.

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Wynik przetargu


Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont instalacji elektrycznej w 4 budynkach gminnych w Żyrardowie

 

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty 


Przetarg na dostawę urządzeń grzewczych

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       Załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie dokumentacji na remont instalacji elektrycznej w 5 budynkach Wspólnot

Treść ogłoszenia
Specyfikacja

Wynik przetargu


Dostawa i montaż skrzynek oddawczych

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Wynik przetargu


Przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego

Treść ogłoszenia
Specyfikacja

Wynik przetargu


Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont instalacji elektrycznej w 8 budynkach zabytkowych Wspólnot

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont instalacji elektrycznej w 8 budynkach Wspólnot

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Wykonania dokumentacji projektowej na wewnętrzną instalację c.o. w 5 budynkach

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Wykonania dokumentacji projektowej na wewnętrzną instalację c.o. w 3 budynkach

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty    Informacje o wyborze oferty (zadanie 1 - dogrywka)


Usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości płynnych do zlewni

 

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i drobnych napraw bieżących

 

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Roboty w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i drobnych napraw bieżących w części wspólnej budynków Wspólnot

 

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Remont instajacji elektrycznych w budynku przy ulicy Wyszyńskiego 3 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar i dokumentacja projektowa - zał. nr 9

Informacja o wyborze oferty


Docieplenie ścian zew i poddasza oraz remont dachu budynku mieszk. wielorodz. z funkcją usługową przy ul. Mireckiego 63

OGLOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR

PT

RYSUNKI  ZAŁĄCZNIKI

DECYZJE

STWIOR

WZóR UMOWY ZE ZMIANAMI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym przy ul. Dittricha 3 w Żyrardowie

Ogłoszenie     Zmiana Ogłoszenia                Specyfikacja

Przedmiar                         STWiOR          Wyjaśnienie do SIWZ          

Wyjasnienia do SIWZ 2

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zawiadomienie o wyborze


Wymiana przyłącza i remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja

Dokumentacja             Przedmiar

Informacja o wyborze oferty


Remont attyk w budynku usługowo – mieszkalnym przy ul. 1 go Maja 54 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Wyniki przetargu


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów elektrycznych

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty    Unieważnienie


Remont kominów w 5 budynkach Gminnych wg odrębnych zadań

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Dostawa materiałów biurowych

Treść ogłoszenia     Sprostowanie do treści ogłoszenia
Specyfikacja   Wyjaśnienie do specyfikacji
Unieważnienie


Roboty ogólnobudowlane w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej budynków Wspólnot Mieszkaniowych

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Roboty ogólnobud. w ramach konserw. i napraw bieżących w bud. gminnych, wł. zleconej oraz w lokalach gm. w bud. Wspólnot

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Remont dachu budynku przy ul. Mostowa 7 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Remont dachu budynku przy ul. Legionów Polskich 55 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Remont dachu budynku przy ul. Łukasińskiego 19 i Moniuszki 27 w Żyrardowie wg odrębnych zadań

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Przetarg na remont dachu budynku Dittricha 3

Treść ogłoszenia
Specyfikacja    Załącznik nr.9 do SIWZ     Sprostowanie    modyfikacjaSIWZ
Unieważnienie


Przetarg na dostawę materiałów biurowych

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Unieważnienie


Przetarg na dostawę materiałów elektrycznych

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Unieważnienie


Remont attyk w budynku usługowo - mieszkalnym ul. 1-Maja 54 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
SpecyfikacjaKosztorysProjekt       Zdjęcia
Informacja o wyborze oferty       UNIEWAŻNIENIE


Remont dachu budynku przy ulicy Wyspiańskiego 5 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja    Załącznik nr. 8 przedmiar    modyfikacjaSIWZ
Informacja o wyborze oferty


Remont dachu budynku przy ul. Kościuszki 28

Treść ogłoszenia
Specyfikacja   Załącznik nr. 9 przedmiar
Informacja o wyborze oferty


Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację pokrycia dachu budynku ul. Środkowa 13 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Remont dachu budynku ul. Limanowskiego 36a w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja   Załącznik nr. 9 przedmiar
Informacja o wyborze oferty


Konserwacja pokrycia dachu budynku przy ul. Smocza 2 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Legionów Polskich 71 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Jednokrotne krycie dachu papa termozgrzewalną w budynku przy ulicy Kościelnej 15 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja    Załącznik nr. 8 przedmiar
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie robót dekarsko-blacharskich w budynku przy ulicy 1 Maja 57 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja    Załącznik nr. 9 przedmiar
Informacja o wyborze oferty


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Unieważnienie


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów elektrycznych

Treść ogłoszenia
Specyfikacja   Wyjaśnienie do SIWZ
Informacja o wyborze oferty


Remont dachu i wymiana okien w budynku przy ul. Szarych Szeregów 3 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Remont dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 5

Treść ogłoszenia
Specyfikacja    Przedmiar  

PROJEKT TECHNICZNY [ linki do wybranych stron ]

s1  s2  s3  s4  s5  s6  s7  s8  s9  s10  s11  s12  s13  s14  s15  s16  s17  s18  s19  s20

s21  s22  s23  s24  s25  s26  s27  s28  s28a  s29  s30  s31  s32

Informacja o wyborze oferty       UNIEWAŻNIENIE


Usługi w zakresie koszenia terenów zielonych w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja    Zbiorcze zestawienie koszonych terenów
Informacja o wyborze oferty


Remont dachu budynku przy ul. 1 Maja 52 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja                            Sprostowanie 
Informacja o wyborze oferty


Remont dachu budynku przy ul. Kanałowej 4 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       ProjektPrzedmiar
Informacja o wyborze oferty     UNIEWAŻNIENIE


Wykonanie opaski betonowej przy budynku ul. Kościelna 6 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty     UNIEWAŻNIENIE


Docieplenie szczytów elewacji z wykonaniem opaski w budynku ul. Środkowa 11 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja        Wniosek       Załącznik nr 9     Załącznik nr 10a      Załącznik nr 10b
Informacja o wyborze oferty    UNIEWAŻNIENIE


Remont dachu z przemurowaniem kominów budynku ul. Kanałowa 2 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja      Przedmiar
Informacja o wyborze oferty      UNIEWAŻNIENIE


Remont instalacji elektrycznej w budynku ul. Szarych Szeregów 4a w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       Dokumentacja       Schematy_1          Schematy_2
Informacja o wyborze oferty


Remont dachu budynku ul. Armii Krajowej 5 -nowe ogłoszenie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja    Przedmiar  

PROJEKT TECHNICZNY [ linki do wybranych stron ]

s1  s2  s3  s4  s5  s6  s7  s8  s9  s10  s11  s12  s13  s14  s15  s16  s17  s18  s19  s20

s21  s22  s23  s24  s25  s26  s27  s28  s28a  s29  s30  s31  s32

Informacja o wyborze oferty           UNIEWAŻNIENIE


Remont budynku przy ul. Dittricha 3 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Docieplenie szczytów elewacji z wykonaniem opaski budynku przy ul Środkowej 11 w Żyrardowie [NOWE]

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       Wniosek       Załącznik nr 9     Załącznik nr 10a      Załącznik nr 10b
Informacja o wyborze oferty


Remont dachu z przemurowaniem kominow ul. Kanałowa 2 w Żyrardowie [NOWE]

Treść ogłoszenia
Specyfikacja      Przedmiar
Informacja o wyborze oferty


Remont dachu budynku przy ul. Kościuszki 41 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja     Załącznik nr9_przedmiar
Informacja o wyborze oferty


Jednokrotne krycie dachu papą w budynku ul. Doczkała 4 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja    Załącznik nr. 9 przedmiar
Informacja o wyborze oferty


Remont dachu budynku przy ul. Kościuszki 39 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja                        
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie dokumentacji projektowej na wewnętrzną instalację C.O. w budynku przy ul. Kościelna 11 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja                       
Informacja o wyborze oferty


Wykonania dokumentacji projektowej na remont instalacji elektrycznej w budynku położonym przy ul. Mireckiego 54 blok 1

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       

Unieważnienie

Remont dachu ul. Kanałowa 4 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja         ProjektTech      Przedmiar
Informacja o wyborze oferty


Dokumentacja projektowa na wymianę wewnętrznej inst. wod.kan oraz przylącze do bud. Mireckiego 58 bl5 w Zyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Malowanie klatek, wymiana tynków w budynku ul.Narutowicza 25 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty      UNIEWAŻNIENIE


Wykonanie opaski betonowej przy budynku ul.Kościelna 6 w Żyrardowie.

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty         UNIEWAŻNIENIE


Remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi w budynku ul. Kościuszki 24 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja      PrzedmiarZał nr.9

Informacja o wyborze oferty      UNIEWAŻNIENIE


Termomodernizacja dwóch ścian podłużnych budynku ul. Mireckiego 54 bl.2 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       Opis techniczny/pdf/       Specyfikacja Tech./pdf/              Przedmiar/pdf/

INWENTARYZACJA KOLORY /dwg->zip/           DETALE/dwg->zip/ 

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. w budynku ul. Kościuszki 35a w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       ProjektPrzedmiar
Informacja o wyborze oferty


Usługi w zakresie utrzymania czystości na terenie i obiektach w zarządzie PGM Żyrardów wraz z przejęciem pracowników

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       Wyjaśnienie do SIWZ       Wyjaśnienie 2

Informacja o wyborze oferty           UNIEWAŻNIENIE


Remont instalacji elektrycznej w budynku pl. Jana Pawła II 5 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       DokumentacjaPrzedmiar
Informacja o wyborze oferty


Wymiana przyłącza i remont int. elekrycznych w budynku ul. Kościuszki 37 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       DokumentacjaPrzedmiar
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji elektrycznej w 4 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Treść ogłoszenia
Specyfikacja     
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Armii Krajowej 10 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja      Dokumentacja
Informacja o wyborze oferty    


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku usługowo-biurowym przy Pl. Jana PawłaII 2 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       Dokumentacja
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym ul. Narutowicza 28 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       Dokumentacja
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie wewntrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dittricha 8 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja        Załączniki

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie wewętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. 1-go Maja 72/74 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       Dokumentacja
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. 1-go Maja 58 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       Dokumentacja

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Strażackiej 3 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       Dokumentacja

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Narutowicza 38 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       Dokumentacja

Informacja o wyborze oferty


Usługi w zakresie utrzymania czystości na terenach zarządzanych przez PGM Żyrardów wraz z przejąciem pracowników [ogł.2]

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Wymiana przyłącza i remont instalacji elektr. w budynku ul. Wyszyńskiego 4

Treść ogłoszenia
Specyfikacja     Dokumentacja 
Informacja o wyborze oferty


Remont elewacji budynku przy ul. Armii Krajowej 3

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty             UNIEWAŻNIENIE         

 


Wymiana przyłącza i remont instalacji elektrycznych w budynku przy ulicy POW 4 A w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja         Dokumentacja1        Dokumentacja2
Informacja o wyborze oferty


Wymiana przyłącza i remont instalacji elektrycznych w budynku przy ulicy Ossowskiego 25 bl. 3 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja         Dokumentacja1        Dokumentacja2
Informacja o wyborze oferty


Wymiana przyłącza i remont instalacji elektrycznych w budynku przy ulicy Mireckiego 58 bl 4 w Żyrardowie
Treść ogłoszenia
Specyfikacja       Dokumentacja 
Informacja o wyborze oferty

Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Piękna 25 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja     Dokumentacja
Informacja o wyborze oferty


Usługi w zakresie utrzymania czystości na terenach zarządzanych prze PGM Żyrardów wraz z przejęciem pracowników [ogł.3]

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Armii Krajowej 3 w Żyrardowie Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty

Wykonanie Systemu wspierającego pracę sekretariatu w zakresie obsługi korespondencji - UNIEWAŻNIONY Treść ogłoszenia
Specyfikacja        
Informacja o wyborze oferty        UNIEWAŻNIENIE

Ochrona dworca PKP w Żyrardowie, terenu przyległego oraz Placu Piłsudskiego

Treść ogłoszenia
Specyfikacja 
Informacja o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Doczkała 22 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja     Dokumentacja
Informacja o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kanałowa 4 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja     Dokumentacja 
Informacja o wyborze oferty


Wymiana przyłącza i remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Mireckiego 58 bl. 6 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       Dokumentacja1      Dokumentacja2

Przedmiar1          Przedmiar2            Przedmiar3

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Armii Krajowej 3 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja      Dokumentacja 
Informacja o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 1 Maja 31 w Żyrardowie wraz z oficyną

Treść ogłoszenia
Specyfikacja      Przedmiar      Projekt 
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie dokumentacji projektowej na wewnętrzną intalację C.O. w budynku ul. plac Jana Pawła II 5 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja 

Informacja o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 1 Maja 76 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja     Projekt_opis       Projekt_s_1_4        Projekt_s_5_8          Projekt_s_9_11
Informacja o wyborze oferty


Wymiana przyłącza i remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Kościuszki 30 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja     Dokumentacja       Przedmiar    

Informacja o wyborze oferty


Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia

Specyfikacja     Dokumentacja1    Dokumentacja2    

Informacja o wyborze oferty      UNIEWAŻNIENIE


Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dekerta 8/10 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia

Specyfikacja     Dokumentacja1    Dokumentacja2    

Informacja o wyborze oferty


Dozór mienia 4 budynków użytkowych w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie ogrodzenia posesji przy ul. Armii Krajowej 5 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja      STWIOR      PRZEDMIARY   ZAŁĄCZNIKI 
Informacja o wyborze oferty          UnieważnienieZad2


Remont trzech klatek schodowych w budynku przy ul. Wittenberga 6 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja           SPROSTOWANIE

Informacja o wyborze oferty


Modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w budynku przy ul. Dittricha 3 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja         OpisyTechniczne 
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie ogrodzenia posesji przy ul. Armii Krajowej 5 w Żyrardowie -zadanie 2

Treść ogłoszenia
Specyfikacja      STWIOR      RYSUNKI   ZAŁĄCZNIK nr 8 
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości na dworcu PKP Żyrardów i przyległym terenie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja         WYJAŚNIENIE
Informacja o wyborze oferty


Wykonie robót ogólnobud. w ramach konserwacji i napraw bieżących w bud. gminnych,zleconych oraz w lok.gmin.Wspólnot

Treść ogłoszenia
Specyfikacja      STWIOR          Przedmiar        WykazBudynków 
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie usług projektowych w zakresie instalacji elektrycznej według odrębnych zadań

Treść ogłoszenia
Specyfikacja 
Informacja o wyborze oferty


Remont kapitalny dachu przyul. Armii Krajowej 5 w Żyrardowie_nowe

Treść ogłoszenia

Specyfikacja     Dokumentacja1    Dokumentacja2    

Informacja o wyborze oferty     


Remont kapitalny dachu przy ul. Armii Krajowej 5 w Żyrardowie [nowe]

Treść ogłoszenia

Specyfikacja     Dokumentacja1    Dokumentacja2      ZmianyDoSIWZ

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie dokumentacji projektowej na wewnętrzną instalację C.O. dla ośmiu budynków w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja     
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie dokumentacji projektowej na wewnętrzną instalację C.O. w budynku przy ul. Limanowskiego 37A w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja  
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie dokumentacji projektowej na wewnętrzną instalację C.O. w budynku przy ul. Sławińskiego 3 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja  
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie ogrodzenia posesji przy ul. Armii Krajowej 5 - II etap

Treść ogłoszenia       ZMIANA W OGŁOSZENIU
Specyfikacja       STWIOR        Przedmiary          Przęsła[rys.]        ZMIANY DO SIWZ

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie dok. projektowej na docieplenie ścian budynku mieszkalnego przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonie robót hydraulicznych w ramach konserwacji i napraw bieżących w bud. gminnych,zleconych oraz w lok.gmin.Wspólnot

Treść ogłoszenia
Specyfikacja           Przedmiar        WykazBudynków 
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu budynku przy ul. Szopena 2 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja         UNIWAŻNIENIE
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie ścian pięciu budynków mieszkalnych wg odzielnych zadań

Treść ogłoszenia
Specyfikacja           UzupełnienieSIWZ
Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty - dogrywka na zadanie 4


Wykonanie rozbiórki budynku usługowego przy ul. F. de Girarda 5 połączonej z likwidacją i usunięciem odpadów azbestowych

Treść ogłoszenia
Specyfikacja     Przedmiar i PT         Rys1       Rys2          Zdjęcia1        Zdjęcia2         Wyjaśnienia do SIWZ
Informacja o wyborze oferty                                                                             ODPOWIEDZI


Wykonanie rozbiórki budynku użyteczności publicznej położonego w Żyrardowie ul. Wyspiańskiego 6

Treść ogłoszenia
Specyfikacja         Zdjęcia        WyjaśnieniaDoSIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ

Informacja o wyborze oferty


Roboty budowlane w branży stolarskiej w zasobach zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp z o.o.

Treść ogłoszenia
Specyfikacja          Przedmiar i rysunki              Budynki

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie robót w branży ślusarskiej w zasobach zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o.

Treść ogłoszenia
Specyfikacja 
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości na dworcu PKP Żyrardów i przyległym terenie [II]

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego, wg odrębnych pięciu zadań na pięciu budynkach w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja 
Informacja o wyborze oferty


Wykonania dokumentacji projektowej na remont dachu budynku przy ul. Szopena 2 w Żyrardowie

Treść ogł‚oszenia
Specyfikacja      UzupełnienieSIWZ         Zdjęcia

Unieważnienie       Remont dwóch lokali mieszkalnych(roboty budowlane i remont w branży elektrycznej) Doczkała 22 m 8 i Doczkała 4 m 21

Treść ogłoszenia
Specyfikacja         Przedmiar
Informacja o wyborze oferty


Remont dachu budynku przy ulicy 1-go Maja 84 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja        STWIOR       Przedmiar
Informacja o wyborze oferty

Wykonanie dokumentacji projektowej na wewnętrzną instalację c.o. w budynku położonym przy: ul. Farbiarskiej 2 w Żyrardow

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       

Informacja o wyborze oferty

Wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego 4 budynków w Żyrardowie /wg odrębnych zadań/ Ogloszenie             SIWZ               Wynik przetargu

Wykonania dokumentacji projektowej na remont instalacji elektrycznej w budynku położonym przy ul. Limanowskiego 37 A

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       

Unieważnienie

Wykonania dokumentacji projektowej na remont instalacji elektrycznej w budynku położonym przy ul. Mireckiego 70

Treść ogłoszenia
Specyfikacja       

Unieważnienie

Wymiana przyłącza i remont instalacji elektrycznych w budynku przy ulicy Kościuszki 35 a w Żyrardowie Treść ogłoszenia
Specyfikacja     Przedmiar      Dokumentacja

Informacja o wyborze oferty

Wykonanie dokumentacji projektowej na wewnętrzną instalację c.o. w budynku położonym przy: ul. Armii Krajowej 8
Treść ogłoszenia
Specyfikacja     
Wyjaśnienie do SIWZ
Informacja o wyborze oferty

Wykonanie dokumentacji projektowej na wewnętrzną instalację c.o. w budynku położonym przy: ul. Armii Krajowej 4
Treść ogłoszenia
Specyfikacja    
Wyjaśnienie do SIWZ
Informacja o wyborze oferty

Remont czterech lokali mieszkalnych według czterech odrębnych zadań

Treść ogłoszenia
Specyfikacja        

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie dokumentacji projektowej na wewnętrzną instalację c.o. w budynku położonym przy: ul. Kościuszki 37
Treść ogłoszenia
Specyfikacja   
Wyjaśnienie do SIWZ
Informacja o wyborze oferty

Wykonania dokumentacji projektowej na remont instalacji elektrycznej w budynku położonym przy ul. Mireckiego 54 blok 2

Treść ogłoszenia
Specyfikacja      

Unieważnienie

Usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości płynnych do zlewni

Treść ogłoszenia
Specyfikacja      

Informacja o wyborze oferty

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Limanowskiego 56 w Żyrardowie
Treść ogłoszenia
Specyfikacja           Przedmiar        Dokumentacja
Informacja o wyborze oferty

Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych i szamb z wywozem nieczystości z nieruchomości zarządzanych przez PGM Żyrardów

Treść ogłoszenia
Specyfikacja         WykazZbiorników  


UnieważnienieRemont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 55 w Żyrardowie


Treść ogłoszenia
Specyfikacja      Przedmiar      Dokumentacja       Zmiany w SIWZ

Informacja o wyborze oferty

Wykonania dok. projektowej na wymianę wew. instalacji wod-kan. w trzech budynkach mieszkalnych położonych w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja     

Informacja o wyborze oferty

Remont dachu i elewacji budynku gospodarczego przy ul. 1-go Maja 48 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja     

Informacja o wyborze oferty

Wykonanie remontu dachu budynku przy ulicy Szopena 13

Treść ogłoszenia
Specyfikacja          Modyfikacja SIWZ

Informacja o wyborze oferty

Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Kilińskiego 39 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja    

Informacja o wyborze oferty

Rozbiórka części niskiej niedokończonego bud. z jednoczesnym zabezpieczeniem części wysokiej bud. przy ul. Dekerta 18
Treść‡ ogł‚oszenia
Specyfikacja    Dokumentacja     Ekspertyza      Obliczenia statyczne

Informacja o wyborze oferty

Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej bud Wsp. Mieszkaniowych

Treść ogłoszenia
Specyfikacja      Przedmiar      Wykaz budynków

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Limanowskiego 15 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja             Modyfikacja SIWZ

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym położonym w Żyrardowie przy ul. Legionów Polskich 72


Treść ogłoszenia
Specyfikacja    Modyfikacja do SIWZ      Przedmiar     Dokumentacja      Odpowiedź do SIWZ

Informacja o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Ossowskiego 27 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia
Specyfikacja     Przedmiar     Dokumentacja

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie ścian budynku mieszkalnego w Żyrardowie ul. Smocza 2

Treść ogłoszenia
Specyfikacja
Informacja o wyborze oferty


Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym w Żyrardowie ul. Mireckiego 60 blok 9

Treść ogłoszenia
Specyfikacja      Przedmiar      Dokumentacja

Informacja o wyborze oferty

Ponowny wybór


Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej bud. Wspólnot Mieszkaniowych


Treść ogłoszenia
Specyfikacja     Przedmiar      Dokumentacja      

Informacja o wyborze oferty

 

Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Limanowskiego 34 w Żyrardowie.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja     Przedmiar

Informacja o wyborze ofertyWykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 21 A

 

Treść ogłoszenia
Specyfikacja        

Informacja o wyborze oferty


Remont dachu wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku przy ulicy Kościuszki 24 w Żyrardowie.

Treść ogłoszenia
Specyfikacja            Przedmiar

Informacja o wyborze oferty


Dostawa urządzeń grzewczych

Treść ogłoszenia
Specyfikacja     Załącznik 

UnieważnieniePGM Żyrardów TEST

Ogłoszenie

Specyfikacja           Przedmiar

Informacja o wyborze oferty


Ocieplenie ścian podluznych budynku przy ul. Leg pl 76w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ   Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie projektu na docieplenie budynku przy ul. Doczkała 4 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przemurowanie kominów i uzupełnienie ław kominiarskich na dachu budynku przy ulicy Waryńskiego 9 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja

Unieważnienie


Dostawa materiałów elektrycznych

Ogłoszenie 

Specyfikacja             Wyjaśnienie do treści SIWZ

Informacja o wyborze oferty

 


Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Żeromskiego 11 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja     Przedmiar   STWIOR

Zawiadomienie o wyborze oferty


Pomalowanie czterech klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul 1go Maja 76 w Zyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja

Zawiadomienie o wyborze oferty


Dwukrotne koszenie terenów zielonych na posesjach zarządzanych przez PGM

OGŁOSZENIE

Specyfikacja

Wykaz terenów do koszenia

Informacja o wyborze oferty


wykonanie docieplenia ściany frontowej budynku przy ul. Środkowej 13 w Żyrardowie

Ogloszenie

Specyfikacja    Przedmiar    Dokumentacja   Modyfikacja

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie elewacji ściany frontowej budynku przy ul. Armii Krajowej 3 w Żyrardowie, wraz z wymianą okien

Ogłoszenie 

Specyfikacja       Przedmiar   Specyfikacja Techniczna       Zdjęcie

Informacja o wyborze oferty


Dostawa urządzeń grzewczych

Ogłoszenie        Specyfikacja           Załącznik nr 5

Informacja o wyborze oferty


Dostawa urządzeń grzewczych

 Ogłoszenia      Specyfikacja      Załącznik nr 5

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Limanowkiego 15 w Żyrardowie

Ogłoszenie         Specyfikacja              Dokumentacja techniczna i przedmiar

Informacja o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznych w budynku przy ulicy Szulmana 20 w Żyrardowie

Ogłoszenie           Specyfikacja              Dokumentacja projektowa, przedmiar

Informacja o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Kilińskiego 39 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja        Przedmiar     Dokumentacja

Informacja o wyborze oferty


DS_remont_instalacji_elektrycznych_Kilińskiego_42

Ogłoszenie

SIWZ     Przedmiar Dokumentacja

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 17 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja       Przedmiar

Dokumentacja

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Słonecznej 4 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja

Dokumentacja techniczna

Informacja o wyborze


Remont instalacji elektrycznych w budynku przy ulicy Limanowskiego 18 w Zyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja

Dokumentacja techniczna zał. nr 9

Zawiadomienie o wyborze oferty

Unieważnienie postępowania


Dostawa materiałów biurowych

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Limanowskiego 25 w Żyrardowie

Ogłoszenie

 SIWZ    Przedmiar     PT     STWIOR

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie

SIWZ   Przedmiar   PT    STWIOR


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Limanowskiego 27 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ  Przedmiar   PT  STWIOR

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Narutowicza 42 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ   Przedmiar   PT   STWIOR

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 48 w Żyrardowie

Ogłoszenie            Specyfikacja         

Przedmiar         Dokumentacja         Specyfikacja techniczna

Informacja o wyborze

 


Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kilińskiego 11 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiary zał. nr 8

dokumentacja techniczna zał. nr 10

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kilińskiego 39 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ  Przedmiar   PT   STWIOR

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Limanows

OGLOSZENIE

SIWZ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


OGLOSZENIE

SIWZ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

INFORMACJA O WYBORZE


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Waryńskiego 25 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ    Przedmiar    PT    STWIOR

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Waryńskiego 48 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja             Przedmiar         Dokumentacja

Informacja o wyborze


Wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul.Limanowskiego 37a w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ  Przedmiar   PT  STWIOR

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 18 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna zał. nr. 10

Przedmiar zał nr 8 

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Farbiarskiej 2 w Żyrardowie.

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar robót zał 10

Dokumentacja załącznik nr 11

STWIOR zał nr 12

 Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ulicy Mireckiego 60 bl 2 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ    

Przedmiar zał. nr 10

Dokumentacja techniczna zał nr 11

STWIOR zał nr 12

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wymiana przyłącza i remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Kościuszki 33 w Żyrardowie

Ogłoszenie      Specyfikacja         

Dokumentacja             Przedmiar

Informacja o wyborze


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Sławińskiego 3 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja     Przedmiar   Dokumentacja

Informacja o wyborze


Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu budynku przy ul. Sławińskiego 2 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja         Ekspertyza

Unieważnienie


Remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Kanałowej 1 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja      Dokumentacja i przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty


Rem.dachu,naprawa schodów,wym.przył w bud.Legionów Pl.76 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ       Przedmiar zał nr 10        STWIOR zał nr 11

ZMIAY treści SIWZ     Załącznik nr 10 a     Załącznik nr 10 b    Załącznik nr 10 c

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Kościuszki 31 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja        Przedmiar      Dokumentacja techniczna

Zawiadomienie o wyborze oferty   Sprostowanie wyboru


Remont budynku mieszkalnego frontowego przy ul.Chopina 13 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ     PRZEDMIAR zał.nr 10        STWIOR zał .nr 11       DOKUMENTACJA TECHN zał. nr 12

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Docieplenie dwóch ścian budynku wymiana okien w pralni i wymiana przyłącza w budynku przy ulicy Smoczej 2

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna opis

Przedmiary

Rysunki

Informacja o wyborze oferty


Wymiana przyłącza i remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Dekerta 2B w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja       Modyfikacja

 Przedmiar           Dokumentacja

Informacja o wyborze oferty


Termomodernizacja budynku przy ul. Szarych Szeregów 3 w Żyrardowie - ściany podłużne

Ogłoszenie

Specyfikacja

Przedmiar zał. nr 9

Dokumentacja techniczna zał nr 10 

Unieważnienie


Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu budynku przy ul. Sławińskiego 2 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja       Dokumentacja

Informacja o wyborze


Wykonanie wewnętrznej instalacji CO w budynku przy ulicy Kościelnej 3

OGŁOSZENIE

SIWZ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Dekerta 12 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar zał. nr 8

Dokumentacja techniczna zał. nr 10

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont dachu około 60 % powierzchni budynku przy ulicy 1-go Maja 59

OGŁOSZENIE

SIWZ                Odpowiedź do SIWZ

PRZEDMIAR

DOKUMENTACJA TECHNICZNA1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA3

Unieważnienie


Wykonanie remontu lokali 18,22,23,24 oraz klatki schodowej w budynku przy ulicy Pięknej 25 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiary

Ekspertyza

Zawiadomienieo wyborze oferty


Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

STWIOR

Zawiadomienie o wyborze oferty


Termorenowacja budynku oraz wymiana przyłącza i WLZ w budynku przy ulicy Wittenberga 4 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiary

Dokumentacja techniczna

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont dachu wraz z attykami i ściankami kolankowymi budynku mieszkalno-usługowego przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ     PRZEDMIAR   BIOZ       PT obliczenia     Opis Techniczny     PROJEKT RYSUNKI

Belka żelbetowa    Decyzja

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznych w budynku przy ulicy Limanowskiego 18 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna

Zawiadomienie o wyborze oferty


Usługi kominiarskie w ramach konserwacji budynków

Ogłoszenie

SIWZ        Przedmiot zamówienia zał nr 7             Wykaz budynków zał nr 3 

Zawiadimienie o uniewaznieniu postepowania


Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Dekerta 12 w Żyrardowie

SIWZ

ogloszenie                      przedmiar

Dokumentacja techniczna

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

Specyfikacja techniczna

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont ścian budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 15 w Żyrardowie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

Ogłoszenie

SIWZ      Przedmiar zał nr 10    Dokumentacja Techniczna    Opisy zał nr 11   STWIOR

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku przy ulicy Kościuszki 26 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna i przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty


Usługi kominiarskie w ramach konserwacji budynków (II)

Ogłoszenie

SIWZ        Przedmiot zamówienia zał nr 7             Wykaz budynków zał nr 3

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie remontu indstalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym w Żyrardowie przy ulicy Kościuszki 29

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna (przedmiar STWIOR)

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wymiana przyłącza i remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja        Przedmiar

Dokumentacja      Modyfikacja

Informacja o wyborze oferty


Remont i malowanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Dittricha 3 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ   STWIOR   Przedmiar     PT   PT remontu  Dokumentacja Fotograficzna  Kolorystyka 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wymiana przyłącza i remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Narutowicza 24B w Żyrardowie

Ogłoszenie                   

Specyfikacja             Modyfikacja

Dokumentacja projektowa      Przedmiar

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie ocieplenia szczytu budynku mieszkalnego przy ulicy Doczkała 4 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna 1

Dokumentacja techniczna 2

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 37 a

Ogłoszenie

SIWZ         Przedmiar       Dokumentacja Projekt      

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Narutowicza 26B w Żyrardowie

Ogloszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna plus przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty


Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Szarych Szeregów 3 - ściany podłużne.

Ogłoszenie

Specyfikacja   Przedmiar

Dokumentacja techniczna

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Mireckiego 60 bl. 3

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna plus przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont połowy dachu- strona północna budynku przy ulicy Limanowskiego 32

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna plus przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty


Budowa budynku gospodarczego na terenie nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 25.

Ogłoszenie

Specyfikacja                Przedmiar

Dokumentacja cz 1                Dokumentacja cz 2

Informacja o wyborze oferty 

Ponowny wybór oferty

 


Budowa budynku gospodarczego na terenie nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Strażackiej 3.

Ogłoszenie

Specyfikacja                   Przedmiar 

Dokumentacja cz. 1              Dokumentacja cz. 2

Informacja o wyborze oferty


Dozór mienia dwóch budynków użytkowych w Żyrardowie

 Zmodyfikowane Ogłoszenie

Zmodyfikowane SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZII

Zawiadomienie o wyborze oferty


Usługi ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. i członków i

Ogłoszenie

SIWZ                 Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Informacja o wyborze oferty


Wykonania dokumentacji projektowej na docieplenie ścian budynku przy ul.Kościelnej 6 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ         Uzupełnienie opisu

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie dozoru dworca PKP w Żyrardowie, terenu przyległego oraz Placu Piłsudskiego

Ogłoszenie

SIWZ

Sprostowanie ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


Usługi utrzymania czystości na terenie i w obiektach będących w zarządzie PGM Żyrardów Sp. z o.o.

Ogłoszenie

SIWZ

Zawaiadomienie o wyborze oferty


Usługi utrzymania czystości na dworcu PKP Żyrardów i przyległym terenie

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


Roboty ogólnobud w ramach konserwacji i napraw bieżących w bud. gminnych, własności zleconej

Ogłoszenie

SIWZ       PRZEDMIAR zał nr 11      WYKAZ BUDYNKóW zał nr 10      STWIOR

Zawiadomienie o wyborze oferty


Roboty w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych, własności zleconej

Ogłoszenie

SIWZ         PRZEDMIAR zał nr 11         WYKAZ BUDYNKóW zał nr 10

WYBOR


Remont ścian budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 15 w Żyrardowie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

Ogłoszenie

SIWZ        PRZEDMIAR      STWIOR    PT     OPISY

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont i malowanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Dittricha 3 w Żyrardowie

Ogloszenie

SIWZ    PRZEDMIAR   PT    STWIOR    KOLORYSTYKA    1 A  1B  2A  2 B  3A  3B  4A  4B  Kond powt

 Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Wyszyńskiego 12 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR ZAŁ NR 13

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAŁ NR 14

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie wykonania ocieplenia szczytów budynku w Żyrardowie Rodzinna 5

Ogłoszenie

SIWZ

Unieważnienie postępowania


Remont ścian budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 27 w Żyrardowie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

Ogłoszenie

SIWZ                              Przedmiar

Dokumentacja techniczna

Zawiadomienie o wyborze oferty     Zawiadomienie


Docieplenie ścian budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 1-go Maja 48 wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna II

STWIOR

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie robót w branży stolarskiej w zasobach zarządzanych przez PGM

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar - zał. nr 5

Wykaz budynków - zał. nr 8

Informacja o wyborze oferty

 


Roboty w branży ślusarskiej w zasobach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp.z o.o.

OGŁOSZENIE

SIWZ            PRZEDMIAR    WYKAZ BUDYNKóW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Opróżniania szamb i dołów kloacznych oraz wywozu nieczystości ciekłych do zlewni

OGŁOSZENIE       ZMIANY W OGŁOSZENIU

SIWZ                     ZMIANY DO SIWZ

 ZAŁ NR10 WYKAZ SZMB I DOŁóW KLOACZNYCH

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z podnośnikiem koszowym

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

SIWZ

Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ II

Zmiana SIWZ III

Wyjaśnienie pytań do SIWZ

Wyjaśnienie pytań do SIWZ II

Wyjaśnienie pytań do SIWZ III

Unieważnienie postępowania


Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Ossowskiego 31 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

SIWZ

Zmiana SIWZ

STWiOR - zał. nr 14

Przedmiar - zał. nr 13   Przedmiar PDF Zmiana przedmiaru

Informacja o wyborze oferty


Wymiana przyłącza i remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. 1 Maja 33 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja                 Dokumentacja          Opis techniczny

Przedmiar                      Odpowiedź na zapytanie

Informacja o wyborze oferty


Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul Kilińskiego 11 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ         ZMIANY DO SIWZ

PRZEDMIAR

STWIOR    

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Żyrardowie przy ulicy Wyszyńskiego 12

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik 13 - przedmiar

Załącznik 14- dokumentacja projektowa i STWiOR

Informacja o wyborze oferty


Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych i szamb wraz z wywozem usuniętych nieczystości

Ogłoszenie

Specyfikacja

Unieważnienie


Remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Mireckiego 70 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

Dokumentacja projektowa 

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar   STWIOR

Wykaz budynków

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 


Wykonanie robót gazowych w ramach konserwacji gazowej w okresie trzech lat

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar zał. nr 13

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wyk robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej bud Wspólnot Miesz

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

STWIOR     Wykaz budynków

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie dok. projektowej na wymianę instalacji elektrycznych wg odrębnych zadań, w 6 budynkach mieszkalnych.

Ogłoszenie

Specyfikacja

Informacja o wyborze ofert


Remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Mireckiego 58 bl 5 w Żyrardowie’

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

Dokumentacja techniczna

Zawiadomienie o wyborze ofrty


Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych i szamb wraz z wywozem usuniętych nieczystości II

Ogłoszenie

Specyfikacja

Unieważnienie


Wymiana przyłącza i remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Wyszyńskiego 10 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja

Dokumentacja                            Przedmiar

Informacja o wyborze oferty


Wymiana przyłącza NN i remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Wyszyńskiego 2

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

 PT    Rysunki   Schemat

Zawiadomienie o wyborze oferty


Koszenie terenów zielonych na terenie posesji zarządzanych przez PGM Żyrardów Spółka z o.o.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 - wykaz powierzchni do koszenia

Informacja o wyborze oferty


Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodz. położonego w Żyrardowie przy ul. Mireckiego 64, wpisanego do rej. zabytków.

Ogłoszenie                 Specyfikacja

Przedmiar                     PTcz1        cz2       cz3      cz4

Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa asortymentu elektrycznego

Ogłoszenie

SIWZ

Unieważnienie postępowania 


Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku przy ulicy Sienkiewicza 8

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja projektowa i przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 2 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ     Sprostowanie zał. nr 6

PRZEDMIAR           SPECYFIKACJA TECHNICZNA       PT

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 4 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ   Sprostowanie zał. nr 6

PRZEDMIAR    SPECYFIKACJA TECHNICZNA           PT

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położonym w Żyrardowie przy ulicy Mireckiego 60 bl. 7

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Przedmiar

Projekt cz. 1

Projekt cz. 2

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie instalacji centralnego ogłoszenia w budynku mieszkalnym przy ulicy 1-go Maja 38

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROJEKT

RYSUNK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Kościuszki 37 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja projektowa i przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodz. położonego w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 59, wpisanego do rej. zabytków.

Ogłoszenie         Specyfikacja

Dokumatacja techniczna cz1       cz 2            cz3

Przedmiar

Unieważnienie

 


Dostawa asortymentu elektrycznego II

Ogłoszenie

SIWZ

Unieważnienie postępowania


Wymiana instalacji wod-kan i c.w.u. oraz wyk. przyłącza wodociąg. do budynku przy ul. Mireckiego 58 bl 5 w Żyrardowie

Ogłoszenie                         Specyfikacja       

Przedmiar             Zestawienie materiałów          Dokumentacja

UNIEWAŻNIENIE


Wykonanie czyszczenia elewacji wraz z uzupełnieniem fug i naprawą cegieł w budynku przy ulicy Chopina 2 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Armii Krajowej 8 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja projektowa i przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 55 w Żyrardowie

Ogloszenie

SIWZ            Przedmiar robót 

Dokumentacja Projektowa

Informacja o wyborze

  

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Narutowicza 40 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja projektowa i przedmiar-NOWE

Modyfikacja SIWZ z dnia 7 lipca 2010 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Limanowskiego 29 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja            Dokumentacja i przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Limanowskiego 17 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja     Dokumentacja i przedmiar

Unieważnienie


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Waryńskiego 21A w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja projektowa i przedmiar- NOWE

Modyfikacja SIWZ z dnia 07.07.2010 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie remontu dachu budynku przy ulicy Moniuszki 13 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

STWiOR

Przedmiar

Unieważnienie postępowania


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Sławińskiego 4 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja Projektowa i SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul.1- go Maja 59 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ     PT     PRZEDMIAR

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Mireckiego 58 blok 6 w Żyrardowie

Ogłoszenie                       Specyfikacja       

Dokumentacja                          Przedmiar

Informacja o wyborze oferty


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul.1- go Maja 57 w Żyrardowie

OGLOSZENIE

SIWZ      PT      PRZEDMIAR

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z posesji w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 16.07.2010 R.

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Plac Jana Pawła II 5 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja projektowa i przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodz. położonego w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 59, wpisanego do rej. zabytków. II

Ogłoszenie                Specyfikacja

Dok1              Dok2                Dok3

Przedmiar                        Unieważnienie


Wykonanie docieplenia budynku przy ulicy Doczkała 4 - ściana podłużna

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt techniczny cz. 1

Projekt techniczny cz. 2 i przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ulicy Kościelnej 6 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt techniczny

Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wymiana instalacji wod-kan i c.w.u. oraz wykonanie przyłącza wod. do budynku przy ul. Mireckiego 58 bl 5 w Żyrardowie

Ogłoszenie                  Specyfikacja

Dokumentacja                   Przedmiar

Informacja o wyborze oferty


Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodz. położonego w Żyrardowie przy ul. Mireckiego 64, wpisanego do rej. zabytków.

Ogłoszenie         Specyfikacja

Przedmiar    PT1      PT2     PT3    PT4

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Remont dachu budynku przy ulicy Narutowicza 25 w Żyrradowie

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont dachu budynku mieszkalnego, wiel. położonego w Żyrardowie przy ul. Sławińskiego 2, wpisanego do rej. zabytków.

Ogłoszenie                     Specyfikacja

Przedmiar                        Dokumentacja

Unieważnienie


Dostawa asortymentu elektrycznego (zakres dostawy zmieniony w stosunku do dwóch poprzednich postępowań)

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ocieplenie ścian budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. Słonecznej 2 w Żyrardowie

Ogłoszenie                      Specyfikacja

Modyfikacja  Przedmiar2       Dokumentacja

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wymiana przyłącza napowietrznego i remont instalacji elektrycznych w budynku przy ulicy Wyszyńskiego 8 w Żyrardowie

Ogłoszenie

Przedmiar

Projekt techniczny

SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 


Remont dachu budynku przy ulicy Moniuszki 13 (zakres robót zmieniony w stosunku do pierwszego postępowania)

SIWZ

Ogłoszenie

Przedmiar

STWiOR

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku przy ulicy Rodzinnej 3 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt techniczny cz. 1

Projekt techniczny cz. 2 i przedmiar

Informacja o wyborze


Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego budynku położonego w Żyrardowie przy ul. Kościelnej 6

Ogłoszenie            Specyfikacja

Przedmiar              Dokumentacja techniczna                  Zdjęcia

Zawiadomienie o wyborze oferty


Termomodernizacja ściany frontowej budynku przy ul. Środkowej 11 w Żyrardowie wraz z robotami towarzyszącymi.

Ogłoszenie               Specyfikacja

Przedmiar                    Dokumentacja

Informacja o wyborze


Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego poł. w Żyrardowie przy ul. Sławińskiego 2, wpis. do rejestru zab. II

Ogłoszenie                 Specyfikacja

Przedmiar                     Dokumentacja

Unieważnienie


Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych, własności zleconej

OGŁOSZENIE

SIWZ              PRZEDMIAR         WYKAZ BUDYNKóW

ZAWIADOMIE O WYBORZE OFERTY

 


Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku przy ulicy Ściegiennego 3

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

Projekt techniczny cz.1

Projekt techniczny cz.2

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Żeromskiego 5 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodz. położonego w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 59, wpisanego do rej. zabytków.nowy

Ogłoszenie            Specyfikacja

Przedmiar              Doktech1         Doktech2             Doktech3

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont dachu budynku przy ulicy Strażackiej 3 wpisanego do rejestru zabytków

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

Unieważnienie postępowania


Wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych budowlanych 129 budynków Wspólnot Mieszkaniowych

Ogłoszenie                        Specyfikacja

Załaczniki nr 10,11,14

Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa urządzeń grzewczych

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Strażackiej 3 w Żyrardowie - drugie postępowanie

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

Informacja o unieważnieniu postępowania


Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Kościuszki 31 w Żyrardowie - drugi przetarg

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 36 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ   PRZEDMIAR      PT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej bud Wspólnot Mieszkaniowych

OGLOSZENIE

SIWZ      PRZEDMIAR    STWIOR

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych,własności zlec

OGŁOSZENIE

SIWZ    PRZEDMIAR   STWIOR    WYKAZ BUDYNKóW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Utrzymanie czystości na dworcu PKP Żyrardów i przyległym terenie

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


Roboty w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej budynków Wspólnot Mieszkaniowych

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

Wykaz budynków

Zawiadomienie o wyborze oferty


Dozór dwóch budynków użyteczności publicznej wg odrębnych zadań dla budynku przy ul. Armii Krajowej 5 i Limanowskiego 44

Ogłoszenie

Specyfikacja

Zawiadomienie o wyborze


USŁUGI KOMINIARSKIE W RAMACH KONSERWACJI BUDYNKÓW

OGŁOSZENIE

SIWZ    ZAKRES USŁUG ZAŁ11        WYKAZ BUDYNKOPW ZAŁ 14

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


Roboty budowlane w branży stolarskiej w ramach konserwacji i napraw bieżących

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR

RYSUNKI

WYKAZ BUDYNKóW 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych, odpow. cywilnej Przedsiębiorstwa oraz odpowiedzialności cywiln..............

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIOT ZAMóWIENIA

ZAŁĄCZNIKI

PEŁNOMOCNICTWA

BILANS

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SIWZ

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


Wykonanie robót w branży ślusarskiej w ramach konserwacji i napraw bieżących

Ogłoszenie

SIWZ

Wykaz budynków

Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty


Usługi kominiarskie w ramach konserwacji budynków II przetarg

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAWIADIMIENIE O WYBORZE OFERTY


usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa oraz odpow cywilnej ...

OGŁOSZENIE

SIWZ

PEŁNOMOCNICTWA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

SZKODLIWOŚĆ

ZAŁĄCZNIKI

BILANS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFRTY


Dozór dworca PKP w Żyrardowie terenu przyległego oraz Placu Piłsudskiego

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


Opróżniania szamb i dołów kloacznych oraz wywozu nieczystości ciekłych do zlewni

OGŁOSZENIE

SIWZ

WYKAZ SZAMB I DOŁóW KLOACZNYCH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Opróżniania szamb i dołów kloacznych oraz wywozu nieczystości ciekłych do zlewni

OGŁOSZENIE

SIWZ      WYKAZ SZAMB

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych i szamb wraz z wywozem usuniętych nieczystości

Ogłoszenie                Specyfikacja

Zawiadomienie o wyborze


Remont instalacji elektrycznej w budynku Słoneczna 4

OGŁOSZENIE

SIWZ           PREDMIAR          DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 SPROSTOWANIE DO SIWZ

ZMIANA DO SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYDOSTAWA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

GŁOSZENIE

SIWZ

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


Wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych budowlanych 153 budynków zarządzanych przez PGM

Ogłoszenie                           Specyfikacja

Załączniki                              Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


DOSTAWA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH DRUGI PRZETARG

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Koszenie terenów zielonych na posesjach w zarządzie PGM Żyrardów

Ogłoszenie

SIWZ

zał. nr 7 wykaz powierzchni do koszenia

zał. nr 7 wykaz powierzchni do koszenia Wspólnoty

Informacja o unieważnieniu


Wykonanie remontu dachu budynku przy ulicy Wittenberga 11 w Żyrardowie

Ogłoszenie

SIWZ

STWiOR

Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Żyrardowie przy ul. Rodzinnej 5

OGŁOSZENIE

SIWZ         PRZEDMIAR           STWIOR

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie audytu energetycznego budynku mieszkalno-usługowego, wielorodzinnego, poł. w Żyrardowie przy ul. Mireckiego 63

Ogłoszenie                         Specyfikacja

Wyjaśnienie

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wyk robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w bud gminnych, własności zleconej oraz

OGŁOSZENIE

SIWZ      SPROSTOWANIE

STWIOR

PRZEDMIAR

WYKAZ BUDYNKóW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wyk robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej bud Wspólnot Mieszkaniowych

OGŁOSZENIE

SIWZ 

STWIOR

PRZEDMIAR

WYKAZ BUDYNKóW

UNIEWAŻNIENIE


Wykonanie robót w branży stolarskiej w zasobach zarządzanych przez PGM

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar- zał. nr 5

Rysunki drzwi - zał. nr 10

Wykaz budynków - zał. nr 8

Zawiadomienie o wyborze oferty


Usługi kominiarskie w ramach konserwacji budynków

OGŁOSZENIE

SIWZ

WYKAZ BUDYNKóW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wyk robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej bud Wspólnot II postepowanie

OGŁOSZENIE

SIWZ

WYKAZ BUDYNKóW

STWIOR

PRZEDMIAR

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie robót w branży ślusarskiej w zasobach zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR

WYKAZ BUDYNKóW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie robót w branży elektrycznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach będących w zarządzie PGM Żyr

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR

STWIOR

WYKAZ BUDYNKóW

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Wykonanie robót ogólnobud w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej bud Wspólnot Mieszkanio

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR

STWIOR

WYKAZ BUDYNKóW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków

Ogłoszenie                              Specyfikacja po zmianach

ZMIANA SIWZ i OGŁOSZENIA termin  

Zmiana Ogłoszenia                  Zmiana SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ              Wyjasnienia do treści SIWZ 2 

Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 

Zał. 14 kalkulacja ceny             Zał. 15 wzór protokołu                  Zał. 16 Wykaz budynków 

UnieważnienieWykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Limanowskiego 34 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ

PT

PRZEDMIAR

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Ściegiennego 3 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ    PRZEDMIAR    DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZAWIADOMIENIE OWYBORZE OFERTY


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 2 w Żyrardowie

Ogłoszenie                Specyfikacja

Dokumentacja techniczna                    Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze


Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących

Ogłoszenie

SIWZ

STWiOR

Przedmiar

Wykaz Budynków

Zawiadomienie o wyborze oferty


Docieplenie ściany Doczkała 4

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

Dokumentacja techniczna 1

Dokumentacja techniczna 2

Unieważnienie postępowania


Utrzymanie czystości na dworcu PKP Żyrardów i przyległym terenie 2011

Ogłoszenie

SIWZ

Unieważnienie


Wykonanie docieplenia ściany budynku ul. Doczkała 4 przetarg ponowiony

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

Dokumentacja techniczna część 1

Dokumentacja techniczna część 2

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej budynków Wspólnot

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR

STWIOR

WYKAZ BUDYNKóW

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


Dozór dwóch budynków użyteczności publicznej przy ul. Limanowskiego 44 i ul. Armii Krajowej 5.

Ogłoszenie                              Specyfikacja

Wyjaśnienia do SIWZ

Sprostowanie

Zawiadomienie o wyborze oferty  


Utrzymanie czystości na dworcu PKP Żyrardów i przyległym terenie drugie postępowanie

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


Usługi utrzymania czystości na terenie i w obiektach będących w zarządzie PGM Żyrardów Sp. z o.o

OGŁOSZENIE

SIWZ   

SPROSTOWANIE DO SIWZ

ZAŁ NR 8 KALKULACJA CENY

ZAŁ NR 10 SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁ NR 11 WYKAZ POWIERZCHNI DO SPRZĄTANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie robót w branży elektrycznej w ramach konserwacji i napraw w budynkach będących w zarządzie PGM Żyr...

OGŁOSZENIE

SIWZ      SPROSTOWANIE DO SIWZ

STWIOR

PRZEDMIAR ROBóT

WYKAZ BUDYNKóW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dozór dworca PKP w Żyrardowie oraz przyległego terenu

OGŁOSZENIE

SIWZ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Opróżniania szamb i dołów kloacznych oraz wywozu nieczystości ciekłych do zlewni

OGŁOSZENIE

SIWZ

 


Wyk.dokumentacji projektowej na docieplenie ścian zewnętrznych i poddasza bud przy ul.Mireckiego 63 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ

AUDYT ENERGETYCZNY


Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków II aktualny

Ogłoszenie                                Specyfikacja    

 zał. 14 Kalkulacja ceny            

zał. 15 Wzory protokołów 

zał. 16 Wykaz budynków 

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie ścian zewnętrznych i poddasza w budynku Mireckiego 63

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU


Docieplenie dwóch ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Smoczej 2 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ

STWIOR

DOKUMENTACJA   Rysynki

PRZEDMIAR

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Żyrardowie przy ul. Ossowskiego 27

Ogłoszenie

SIWZ

Poprawienie przedmiaru

Zawiadomienie o wyborze ofertyWykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie ścian czterech budynków mieszkalnych w Żyrardowie wg odrębnych zadań

OGŁOSZENIE

SIWZ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Żyrardowie przy ul. Mireckiego 60 bl 7

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR

STWIOR

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


Remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Żyrardowie przy ul. Ossowskiego 33

Ogłoszenie                       Specyfikacja

Przedmiar                         STWiOR

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznych w 2 budynkach mieszkalnych w Żyrardowie

Ogłoszenie

Specyfikacja

Unieważnienie


Remont dachu AK 2 i KOŚCIELNEJ 7 wg odrębnych zadań

OGŁOSZENIE

SIWZ

STWIOR AK 2           STWIOR KOŚCIELNA 7

PRZEDMIARY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie dok. projektowej na wymianę instalacji elektrycznych, w 2 budynkach w Żyrardowie (II przetarg)

Ogłoszenie

Specyfikacja

Unieważnienie


Rem.dachu bud.mieszkalnego położonego w Żyrardowie przy ul. Mireckiego 60 bl 7/II przetarg

OGŁOSZENIE

SIWZ

STWIOR

PRZEDMIAR

UNIEWAŻNIENIE


Remont ½ powierzchni dachu budynku przy ul. Słonecznej 4 w Żyrardowie (od strony klatek schodowych)

OGŁOSZENIE

SIWZ

STWIOR

PRZEDMIAR

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 8 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ

PT

PRZEDMIARY

ZAWIADOMIENIE OWYBORZE OFERTY


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Narutowicza 24B w Żyrardowie

Ogłoszenie                                   Specyfikacja 

Dokumentacja                             Przedmiar

Unieważnienie


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Kościelnej 15 w Żyrardowie

Ogłoszenie                     Specyfikacja

Dokumentacja                Przedmiar

Unieważnienie


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 4 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ      SPROSTOWANIE DO SIWZ

PRZEDMIAR

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DECYZJE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 10 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ    Sprostowanie do SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DECYZJE

PRZEDMIAR

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU


Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.w budynku przy ul.Kosciuszki 47 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PRZEDMIAR

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU


Remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Mireckiego 60 bl 3 w Żyrardowie

OGLOSZENIE

SIWZ

PT

PRZEDMIAR   KOSZTORYS ŚLEPY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kanałowej 3 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR

PT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyszyńskiego 9 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR

DECYZJE

PT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


II przetarg Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Kościelnej 15 w Żyrardowie

Ogłoszenie                      Specyfikacja      Zmiana we wzorze umowy

Dokumentacja                  Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty  Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z posesji w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ

WYKAZ POJEMNIKóW ZAŁ 11

CZESTOTLIWOŚĆ ODBIORUODPADóW ZAŁ 16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 55

Ogłoszenie                               Specyfikacja

Przedmiar                                Dokumentacja

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Żyrardowie przy ul. Mireckiego 60 bl 7 powtórzony

OGŁOSZENIE

SIWZ

STWIOR

PRZEDMIAR

Zawiadomienie o wyborze


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 10 w Żyrardowie,powtórzony

OGLOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR

DECYZJE

PT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Limanowskiego 36A w Żyrardowie

Ogłoszenie                             Specyfikacja

Przedmiar7str                         Dokumentacja                         Rysunki 

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Limanowskiego 31b w Żyrardowie

Ogłoszenie                            Specyfikacja

Przedmiar                              Dokumentacja

Unieważnienie postępowania


Remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Mireckiego 54A blok 2 w Żyrardowie

Ogłoszenie                              Specyfikacja

Przedmiar                                Dokumentacja  

Zawiadomienie o wyborze oferty


II przetarg Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Narutowicza 24B w Żyrardowie

Ogłoszenie                               Specyfikacja

Przedmiar                                 Dokumentacja 

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wymiana przyłącza i remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Moniuszki13 w Żyrardowie

Ogłoszenie                                   Specyfikacja

Przedmiar                                     Dokumentacja

Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 36 w Żyrardowie

Ogłoszenie                          Specyfikacja

Dokumentacja                      Przedmiar

Unieważnienie postępowania


Dostawa urządzeń grzewczych

Ogłoszenie                             Specyfikacja     

Wyjaśnienia do treści SIWZ 

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont instalacji elektrycznych oraz remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Moniuszki 32

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


II przetarg Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Limanowskiego 31B w Żyrardowie

Ogłoszenie                          Specyfikacja

Dokumentacja                     Przedmiar5str.

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Żyrardowie przy ul. Kościuszki 30

OGŁOSZENIE

SIWZ     SPROSTOWANIE DO SIWZ

PRZEDMIAR

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie wewnętrznej instalacji c.ow budynku przy ul.Kościuszki 47 w Żyrardowie II prztarg (miedź)

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIARY  SPROSTOWANIE DO PRZEDMIARU

PT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dozór dworca PKP w Żyrardowie oraz przyległego terenu

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie dok. projektowej na wymianę instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Sławińskiego 2.

Ogłoszenie                             Specyfikacja

Unieważnienie


Opróżnianie szamb i dołów kloacznych oraz wywóz nieczystości ciekłych do zlewni

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 10

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


ogłoszenie

Wykonanie rocznych przeglądów gazowych oraz robót gazowych w ramach konserwacji gazowej w okresie dwóch lat

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 12- przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Żyrardowie przy ul. Żeromskiego 10

Ogłoszenie                         Specyfikacja

Przedmiar                          

Dok1        Dok2      opis       MKZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dekerta 12 w Żyrardowie

OGLOSZENIE

SIWZ

 PRZEDMIAR

 PT

RYSUNKI 1-6

RYSUNKI 7-9

STWIOR

ZAWIADOMIENIEO WYBORZE OFERTY


Remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Żyrardowie przy ul. Żeromskiego 2

Ogłoszenie                       Specyfikacja

Dokumentacja                   Przedmiar            Wyjaśnienia do SIWZ do przedmiaru

Zawiadomienie o wyborze


Konkurs ofert organizowany przez Wspólmotę Mieszkaniową na remont dachu i docieplenie budynku Szarych Szeregów 4a

Zaproszenie do konkursu ofert

Przedmiar

Dokumentacja techniczna

STWiOR

Wzór oferty

Zawiadomienie o wyniku postępowania


Wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym przy ul. Mireckiego 60 bl 2 wŻyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PRZEDMIAR ROBóT            SPROSTOWANIE DO POZ 39 PRZEDMIARU

STWIOR

ZAWIADIMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.w budynku przy ul. Kosciuszki 29 w Żyrardowie

OGŁOSZENIE

SIWZ

STWIOR

PT

POSTANOWIENIE KONSERWATORA

PRZEDMIAR ROBóT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


DOSTAWA URZADZEŃ GRZEWCZYCH

OGLOSZENIE

SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Usługi utrzymania czystości na terenie i w obiektach będących w zarządzie PGM Żyrardów Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE

SIWZ 

WYJASNIENIE DO SIWZ

WYJASNIENIE DO SIWZ

ZALĄCXZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 9,

ZALACZNIK 9A

ZALĄCZNIK NR 10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wyk robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w bud gminnych, własności zleconej ............

OGŁOSZENIE

SIWZ   MODYFIKACJA DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBóT

WYKAZ BUDYNKóW

STWIOR

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wyk robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej bud Wspólnot Mieszkaniowych

OGLOSZENIE

SIWZ       MODYFIKACJA DO SIWZ

PRZEDMIAR

STWIOR

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wykonanie robót w branży ślusarskiej w zasobach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp

OGLOSZENIE

SIWZ   MODYFIKACJA DO SIWZ

PRZEDMIAR

WYKAZ BUDYNKóW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Roboty budowlane w branży stolarskiej w zasobach zarządzanych przez P.G.M.Żyrardów SP. Z O.O.

OGLOSZENIE

SIWZ      MODYFIKACJA DO SIWZ

PRZEDMIAR

WYKAZ BUDYNKOW

RYSUNKI

ZAWIADOMIENIE OWYBORZE OFERTY


Usługi kominiarskie w ramach konserwacji budynków

OGŁOSZENIE

SIWZ

WYKAZ BUDYNKóW

ZAŁĄCZNIK NR 14

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Utrzymanie czystości na dworcu PKP

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienie do treści SIWZ

Wyjaśnienie do treści SIWZ II

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty


Dozór dwóch budynków użyteczności publicznej wg odrębnych zadań dla budynku przy ul. Armii Krajowej 5 i Limanowskiego 44

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Wyk robót ogólnobud w ramach konserwacji i napraw bieżących w bud gminnych, własności zleconej oraz w lok gminnych w bud

OGLOSZENIE     OGLOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SIWZ      MODYFIKACJA SIWZ

PRZEDMIAR

STWIOR

WYKAZ BUDYNKóW

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA


Dozór dworca PKP w Żyrardowie oraz przyległego terenu

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej